องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 11 มิ.ย. 2562 ]45
22 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 11 มิ.ย. 2562 ]46
23 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 11 มิ.ย. 2562 ]46
24 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ [ 11 มิ.ย. 2562 ]46
25 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 11 มิ.ย. 2562 ]46
26 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 11 มิ.ย. 2562 ]44
27 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 11 มิ.ย. 2562 ]46
28 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 11 มิ.ย. 2562 ]47
29 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 [ 11 มิ.ย. 2562 ]47
30 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 11 มิ.ย. 2562 ]46
31 การรับชำระภาษีป้าย [ 11 มิ.ย. 2562 ]46
32 การลงทะเบียนเพื่อยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพ [ 11 มิ.ย. 2562 ]46
33 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 11 มิ.ย. 2562 ]48
 
|1หน้า 2