องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 11 มิ.ย. 2562 ]49
2 การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 11 มิ.ย. 2562 ]50
3 การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย [ 11 มิ.ย. 2562 ]63
4 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 11 มิ.ย. 2562 ]52
5 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 11 มิ.ย. 2562 ]53
6 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร [ 11 มิ.ย. 2562 ]52
7 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 11 มิ.ย. 2562 ]46
8 การขอใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 11 มิ.ย. 2562 ]53
9 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย [ 11 มิ.ย. 2562 ]43
10 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขยะมูลฝอยทั่วไป [ 11 มิ.ย. 2562 ]43
11 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 11 มิ.ย. 2562 ]44
12 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฎิกูล [ 11 มิ.ย. 2562 ]51
13 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ [ 11 มิ.ย. 2562 ]47
14 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 11 มิ.ย. 2562 ]46
15 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฎิกูล [ 11 มิ.ย. 2562 ]48
16 การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 11 มิ.ย. 2562 ]42
17 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 11 มิ.ย. 2562 ]45
18 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 11 มิ.ย. 2562 ]45
19 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 11 มิ.ย. 2562 ]48
20 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ [ 11 มิ.ย. 2562 ]47
 
หน้า 1|2