องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 11 มิ.ย. 2562 ]39
2 การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 11 มิ.ย. 2562 ]42
3 การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย [ 11 มิ.ย. 2562 ]54
4 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 11 มิ.ย. 2562 ]45
5 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 11 มิ.ย. 2562 ]46
6 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร [ 11 มิ.ย. 2562 ]42
7 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 11 มิ.ย. 2562 ]40
8 การขอใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 11 มิ.ย. 2562 ]46
9 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย [ 11 มิ.ย. 2562 ]38
10 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขยะมูลฝอยทั่วไป [ 11 มิ.ย. 2562 ]37
11 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 11 มิ.ย. 2562 ]36
12 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฎิกูล [ 11 มิ.ย. 2562 ]42
13 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ [ 11 มิ.ย. 2562 ]37
14 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 11 มิ.ย. 2562 ]38
15 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฎิกูล [ 11 มิ.ย. 2562 ]40
16 การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 11 มิ.ย. 2562 ]37
17 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 11 มิ.ย. 2562 ]36
18 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 11 มิ.ย. 2562 ]38
19 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 11 มิ.ย. 2562 ]43
20 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ [ 11 มิ.ย. 2562 ]39
 
หน้า 1|2