องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 70 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลานบุ๋ย หมู่ที่ 9 บ้านห้วยเดื่อเหนือ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ผิวจราจร 5.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนท [ 10 ก.ย. 2563 ]11
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลานบุ๋ย หมู่ที่ 9 บ้านห้วยเดื่อเหนือ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ผิวจราจร 5.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองห [ 9 ก.ย. 2563 ]7
3 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 51-80 คน(ฐานแผ่) พร้อมอาคารห้องครัวและห้องน้ำ สำหรับศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเดื่อสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู [ 9 ก.ค. 2563 ]15
4 ประกาศประกวดราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานแผ่) พร้อมอาคารห้องครัวและห้องน้ำ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเดื่อ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นเงิน 2,202,551.53 บาท [ 22 มิ.ย. 2563 ]15
5 ประกาศราคากลางตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานแผ่) พร้อมอาคารห้องครัวและห้องน้ำ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเดื่อ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู [ 18 มิ.ย. 2563 ]14
6 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Payement ln-Place Recyling สายถนนลาดยางบ้านโนนทอง ตำบลโนนทัน-เชื่อมบ้านโนนสมบูรณ์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร ไหล่ทาง Asphaltic Concrete ข้างละ ๐.๕ [ 21 เม.ย. 2563 ]27
7 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี pavement in-Place Recyling สายถนนลาดยางทางขึ้นแหล่งท่องเที่ยวหอยหิน 150 ล้านปี ตำบลโนนทัน กว้าง 6 เมตร ยาว 715 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,290 ตารางเมตร องค์ [ 21 เม.ย. 2563 ]23
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี in-Place Recyling สายถนนลาดยางทางขึ้นแหล่งท่องเที่ยวหอยหิน ๑๕๐ ล้านปี ตำบลโนนทัน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๙๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนน [ 10 เม.ย. 2563 ]29
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Payement ln-Place Recyling สายถนนลาดยางบ้านโนนทอง ตำบลโนนทัน-เชื่อมบ้านโนนสมบูรณ์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร ไหล่ทาง Asphaltic Concrete ข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนต [ 10 เม.ย. 2563 ]24
10 ประกาศราคากลางตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Payement ln-Place Recyling สายถนนลาดยางบ้านโนนทอง ตำบลโนนทัน-เชื่อมบ้านโนนสมบูรณ์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร ไหล่ทาง Asphaltic Concrete ข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโน [ 25 มี.ค. 2563 ]24
11 ประกาศราคากลางตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Payement ln-Place Recyling สายถนนลาดยางบ้านโนนทอง ตำบลโนนทัน-เชื่อมบ้านโนนสมบูรณ์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร ไหล่ทาง Asphaltic Concrete ข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโน [ 25 มี.ค. 2563 ]24
12 ประกาศผลประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโนนทัน-เชื่อมสามแยกหมู่ 5 บ้านอ่างบูรพา ตำบลโนนทัน (ต่อจากสถานที่เดิม) [ 17 พ.ค. 2562 ]88
13 ประกาศผลประกวดราคาโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบ (ท่อเมน) ขนาด 110 มม. จากอ่างเก็บน้ำห้วยสีเสียดถึงโรงกรองน้ำประปา หมู่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ลว.16 พฤษภาคม 2562 [ 16 พ.ค. 2562 ]74
14 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโนนทัน-เชื่อมสามแยกหมู่ 5 บ้านอ่างบูรพา ตำบลโนนทัน (ต่อจากสถานที่เดิม) กว้าง 4 เมตร ยาว 490 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกไหล๋ทาง [ 3 พ.ค. 2562 ]78
15 ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบ (ท่อเมน) ขนาด 110 มม. จากอ่างเก็บน้ำห้วยสีเสียดถึงโรงกรองน้ำประปา หมู่ 5 [ 3 พ.ค. 2562 ]77
16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโนนทัน-เชื่อมสามแยกหมู่ 5 บ้านอ่างบูรพา ตำบลโนนทัน [ 1 พ.ค. 2562 ]73
17 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบ (ท่อเมน) ขนาด 110 มม. จากอ่างเก็บน้ำห้วยสีเสียดถึงโรงกรองน้ำประปา หมู่ 5 [ 1 พ.ค. 2562 ]70
18 ประกาศประกวดราคาตามโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5 บ้านอ่างบูรพา ตำบลโนนทัน [ 11 มี.ค. 2562 ]73
19 ประกาศผลโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา (ท่อเมน) จากโรงกรองน้ำประปา หมู่ 5 บ้านอ่างบูรพา-เชื่อมหมู่ 9 และหมู่ 10 ตำบลโนนทัน [ 11 มี.ค. 2562 ]75
20 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5 บ้านอ่างบูรพา ตำบลโนนทัน [ 7 มี.ค. 2562 ]72
 
หน้า 1|2|3|4