องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 105 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโค้งสวรรค์-เชื่อมบ้านโนนทอง หมู่ 2 ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ก.พ. 2566 ]38
2 ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโค้งสวรรค์-เชื่อมบ้านโนนทอง หมู่ 2 ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ม.ค. 2566 ]63
3 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อม/สร้างถนนลาดยาง Asphalt Concrete สายสามแยกบ้านอ่างบูรพา -ภูหินลาดช่อฟ้า หมู่ 5 บ้านอ่างบูรพา ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ผิวจราจร Asphalt Concrete องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู [ 20 ธ.ค. 2565 ]30
4 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลาดประชารัฐลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ โดยต่อเติมหลังคาอาคารจำหน่ายสินค้าจำนวน 10 หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding [ 10 พ.ย. 2565 ]30
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลุบปอแดง หมู่ที่ 1 บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ต.ค. 2565 ]29
6 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยลานปุ๋ย หมู่ที่ 9 บ้านห้วยเดื่อเหนือ ตำบลโนนทัน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ต.ค. 2565 ]24
7 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลุบปอแดง หมู่ที่ 1 บ้านโนนทัน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู [ 16 ก.ย. 2565 ]24
8 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดถ้ำน้ำทิพย์ หมู่ 7 บ้านภูพานคำ ตำบลโนนทัน ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 175 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2565 ]26
9 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเลื่อย หมู่ที่ 2 บ้านโนนทอง ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2565 ]25
10 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2565 ]25
11 จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกปูทับถนน คสล.เดิม สายบ้านถ้ำกลองเพล หมู่ที่ 4 - เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านเทิดไท้ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2565 ]23
12 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวเหนือ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]26
13 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยสี่แยกกลางบ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวเหนือ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]31
14 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯสำเร็จรูป ไฟเบอร์กลาส) ขนาด 3.5 X 6 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]27
15 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหินลาด หมู่ที่ 4 บ้านถ้ำกลองเพล ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2565 ]27
16 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายประปา-สีรุ้ง บ้านอ่างบูรพา หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2565 ]25
17 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังศาลากลางบ้านห้วยเดื่อพัฒนา-พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ หมู่ 10 บ้านห้วยเดื่อพัฒนา ตำบลโนนทัน กว้าง 4 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อ [ 17 ธ.ค. 2564 ]158
18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังศาลากลางบ้านห้วยเดื่อพัฒนา-พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ หมู่ 10 บ้านห้วยเดื่อพัฒนา ตำบลโนนทัน กว้าง 4 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,40 [ 7 ธ.ค. 2564 ]101
19 ประกาศผลผู้ชนะตามโครงการจัดทำรั้วและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเดื่อ(แห่งใหม่) ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู [ 29 พ.ย. 2564 ]107
20 จ้างก่อสร้างโครงการจัดทำรั้วและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเดื่อ (แห่งใหม่) ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีคัดเลือก [ 29 พ.ย. 2564 ]23
 
หน้า 1|2|3|4|5|6