องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 9 ก.พ. 2565 ]82
22 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 ก.พ. 2565 ]94
23 ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 14 ม.ค. 2565 ]94
24 ประกาศ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 14 ม.ค. 2565 ]86
25 ประกาศ มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ [ 14 ม.ค. 2565 ]90
26 ประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 [ 14 ม.ค. 2565 ]85
27 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 14 ม.ค. 2565 ]78
28 ประกาศ-ก.อบต.จ.-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง-ฉบับที่-6 [ 14 ม.ค. 2565 ]82
29 รายงาน ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]79
30 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง อบต.โนนทัน รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]84
31 ประกาศหลักเกณฑ์อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อนเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู (รอบการประเมินครั้ที่ 1/2565) [ 5 ต.ค. 2564 ]81
32 ประกาศ ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงานประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]84
33 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 2564-2566 [ 4 ต.ค. 2564 ]85
34 การดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]100
35 รายงานผลการดำเนินการ ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 เม.ย. 2564 ]78
36 ประกาศ ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]78
37 ประกาศ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 19 พ.ย. 2563 ]69
38 ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 21 ต.ค. 2563 ]73
39 ประกาศ มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ [ 6 ต.ค. 2563 ]73
40 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]10
 
|1หน้า 2|3