องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างปั้มบางจาก หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเดื่อ ตำบลโนนทัน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมือ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างปั้มบางจาก หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเดื่อ ตำบลโนนทัน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมือ
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง