องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 เม.ย. 2566 ]8
2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 เม.ย. 2566 ]5
3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 [ 12 เม.ย. 2566 ]2
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]7
5 สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2564 [ 1 ก.พ. 2565 ]75
6 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [ 1 เม.ย. 2564 ]77
7 สรุปผลการดำเนินงานกองสวัสดิการสังคม 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]76
8 สรุปผลการดำเนินงานสำนักปลัด 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]71
9 สรุปผลการดำเนินงานกองคลัง 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]78
10 สรุปผลการดำเนินงานกองสาธารณสุข 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]77
11 สรุปผลการดำเนินงานกองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]69
12 การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]75
13 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561(กองคลัง) [ 4 มิ.ย. 2562 ]81
14 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (กองช่าง) [ 4 มิ.ย. 2562 ]80
15 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (กองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม) [ 4 มิ.ย. 2562 ]72
16 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (สำนักงานปลัด) [ 4 มิ.ย. 2562 ]76
17 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (กองสวัสดิการสังคม ) [ 4 มิ.ย. 2562 ]71
18 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ) [ 4 มิ.ย. 2562 ]70
19 รวมรูปในพิธีต่างๆ ปี 2562 [ 18 มี.ค. 2562 ]69