องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]26
2 รายงานผลการดำเนินการ ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 เม.ย. 2564 ]32
3 ประกาศ ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]30
4 ประกาศ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 19 พ.ย. 2563 ]32
5 ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 21 ต.ค. 2563 ]24
6 ประกาศ มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ [ 6 ต.ค. 2563 ]25
7 การกำหนดจำนวนวันลา และการมาทำงานสาย ในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 28 ก.ย. 2563 ]31
8 พจนานุกรม สมรรถนะหลัก [ 1 ก.ย. 2563 ]32
9 พจนานุกรม สมรรถนะประจำผู้บริหาร [ 1 ก.ย. 2563 ]45
10 พจนานุกรม สมรรถนะประจำสายงาน [ 1 ก.ย. 2563 ]35
11 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล [ 5 มี.ค. 2563 ]32
12 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดและวงเงินในการเลื่อนขั้น [ 5 มี.ค. 2563 ]31
13 ประกาศเลื่อนขั้นเงินเดือนครู [ 28 ก.พ. 2563 ]25
14 ประกาศประเมินครู [ 28 ก.พ. 2563 ]30
15 ประเมินเลื่อนระดับ [ 15 พ.ย. 2562 ]31
16 ประกาศเตรียมพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครู [ 18 ต.ค. 2562 ]33
17 ประกาศคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย [ 17 ต.ค. 2562 ]31
18 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561-2563 [ 10 มิ.ย. 2562 ]30