องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

สภา อบต.


 

 
 
  ประธานสภา อบต.
โนนทัน
 

  
  รองประธานสภา อบต.โนนทัน  

 

 

  เลขานุการสภา อบต.โนนทัน  


ส.อบต.หมู่ที่ 1 ส.อบต.หมู่ที่ 1 ส.อบต.หมู่ที่ 3
 

 

 

  ส.อบต.หมู่ที่ 4 ส.อบต.หมู่ที่ 4
  ส.อบต.หมู่ที่ 5 ส.อบต.หมู่ที่ 5
 
 
   ส.อบต.หมู่ที่ 6   ส.อบต.หมู่ที่ 6   ส.อบต.หมู่ที่ 7


    ส.อบต.หมู่ที่ 8     ส.อบต.หมู่ที่ 9     ส.อบต.หมู่ที่ 9
 

ส.อบต.หมู่ที่ 10