องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
 


โครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย ณ บ้านพักนายอำเภอเมืองฯ อำภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู


ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 นางบุญไทย บุญมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน มอบหมายให้ นายสุริยัน รอเสนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นายทองพูน เรียวชัยภูมิ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นางสาวทัศณีญ์ ชมภูวิเศษ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน สำนักงานปลัด นำโดย นายราเชนทร์ สุขสบาย หัวหน้าสำนักปลัด กองคลัง นำโดย นางณัฐวิภา บุญแก้ว กองช่าง นำโดย นายทรงชัย ราชภักดี ผู้อำนวยการกองช่าง และนายวรปรัชญ์ โพธิทัต นักพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมโครงการ KICK OFF ปฏิบัติการ Quick win 90 วัน ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร และโครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย ณ บ้านพักนายอำเภอเมืองฯ อำภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

2023-01-27
2022-12-05
2022-11-30
2022-11-30
2022-11-30
2022-11-29
2022-11-17
2022-11-14
2022-11-12
2022-11-08