องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
 


ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ชุดการแสดงโนนทันฟ้องฮ้องโหย่น ในงาน “เดิน กิน ชม เที่ยว ถนนผ้าทอหนองบัวลำภู”


ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวทัศณีญ์ ชมภูวิเศษ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ได้รับมอบหมายจาก นางบุญไทย บุญมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นำพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ชุดการแสดงโนนทันฟ้องฮ้องโหย่น ในงาน “เดิน กิน ชม เที่ยว ถนนผ้าทอหนองบัวลำภู” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด หนองบัวลำภู ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยกำหนดจัดขึ้นทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐-๒๑.๐๐น. ในการนี้นางกาญจนา พูลสาทรกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นายวรปรัชญ์ โพธิทัต นักพัฒนาการท่องเที่ยว นางสาววิชุดา พลนามอินทร์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวจิรัฏฐ์ ปรัชญ์วรกิตติ์ พนักงานจ้างทั่วไป ได้รับเกียรติให้เป็นพิธีกรในงาน ณ ถนนผ้าทอหนองบัวลำภู บริเวณบึงหนองบัว อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู
2023-01-27
2022-12-05
2022-11-30
2022-11-30
2022-11-30
2022-11-29
2022-11-17
2022-11-14
2022-11-12
2022-11-08