องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
 


กิจกรรมการฝึกอบรมคณะอนุกรรมการบริหารลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ


ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 นายขนบ หวานเสร็จ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นางสาวทัศณีญ์ ชมภูวิเศษ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน สำนักปลัด นำโดย นายวรปรัชญ์ โพธิทัต นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฎิบัติการ ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และประเพณีวัฒนธรรม จังหวัดหนองบัวลำภู โดยดำเนินการพัฒนาทรัพยากรตามเส้นทางการท่องเที่ยว อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู โครงการในครั้งนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวตามเส้นทางการท่องเที่ยวอำเภอเมือง กิจกรรมการฝึกอบรมคณะอนุกรรมการบริหารลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ หนองบัวลำภู และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารการมีส่วนร่วม ความสามัคคีและเป็นกำลังใจให้กับคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน (อาคาร 919) ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู
2022-06-29
2022-06-10
2022-06-08
2022-06-02
2022-06-02
2022-04-29
2022-03-23
2022-02-11
2022-02-04
2022-01-28