องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
 


เทศกาล“เที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว” ประจำปี ๒๕๖๒


ในวันที่ ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายขนบ หวานเสร็จ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางสาวทัศณีญ์ ชมภูวิเศษ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประชาชน และพ่อค้าแม่ค้า ร่วมกับจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมงานเทศกาล“เที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว” ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้มีการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้สู่ชุมชน ระหว่างวันที่ ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ตลาดประชารัฐลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ หนองบัวลำภู กิจกรรมภายในงาน กิจกรรมประกวดซุ้มของดีแต่ละหมู่บ้านในตำบลโนนทัน ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน กิจกรรมการแข่งขันกินลำไย การประกวดธิดาลำไย การแสดงจากโรงเรียนทั้ง ๔โรงเรียนในตำบลโนนทัน กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมการแสดงกลุ่มกลองยาว กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พิธีไหว้หลวงปู่ขาว และกิจกรรมไหว้พระตลอดเส้นทางบริเวณวัดถ้ำกลองเพล การแสดงของกลุ่มเยาวชนตำบลโนนทัน กิจกรรมการประกวดหนูน้อยลำไย การประกวดมิสฟอสซิล
2022-06-29
2022-06-10
2022-06-08
2022-06-02
2022-06-02
2022-04-29
2022-03-23
2022-02-11
2022-02-04
2022-01-28