องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
 


การออกตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการประกอบกิจการเผาถ่านของราษฎรหมู่ที่๓ บ้างโค้งสวรรค์ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


ในวันพฤหัสบดีที่๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางสาวทัศณีญ์ ชมภูวิเศษ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นำโดย นางสาว อ้อนจันทร์ คงศิลป์ ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม นายสิทธิ์ อินทรสอน ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ดำเนินการออกตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการประกอบกิจการเผาถ่านของราษฎรหมู่ที่๓ บ้างโค้งสวรรค์ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนและเขม่าควันฟุ้งกระจายสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง และประชาชนที่สัญจรผ่านถนนทางหลวงหมายเลข ๒๑๐
2022-06-29
2022-06-10
2022-06-08
2022-06-02
2022-06-02
2022-04-29
2022-03-23
2022-02-11
2022-02-04
2022-01-28