องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
 


อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา และซากดึกดำบรรพ์สู่ท้องถิ่น


วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นำโดย นายขนบ หวานเสร็จ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางสาวทัศณีญ์ ชมภูวิเศษ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน สำนักงานปลัด นำโดย นายราเชนทร์ สุขสบาย หัวหน้าสำนักงานปลัด พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา และซากดึกดำบรรพ์สู่ท้องถิ่น จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการในการรองรับการท่องเที่ยว และเพื่อรับฟังความคิดเห็นรวมทั้งการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนเกิดการพัฒนาศักยภาพของแหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยหินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน (๙๑๙) อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู
2022-06-29
2022-06-10
2022-06-08
2022-06-02
2022-06-02
2022-04-29
2022-03-23
2022-02-11
2022-02-04
2022-01-28