องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่สำรวจสอบถามข้อมูลในกรณีพิพาทผู้ประกอบการในพื้นที่ตลาดประชารัฐลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ


2022-11-29
2022-11-17
2022-11-14
2022-11-12
2022-11-08
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-18
2022-07-18
2022-06-29