องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th

 
 
 


การป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019


วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายขนบ หวานเสร็จ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นางสาวทัศนีญ์ ชมภูวิเศษ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นายธนสิทธิ์ พูลสาทรกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นายราเชนทร์ สุขสบาย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน มอบหมายให้ นางสาวสกุลตรา พุทธเสน นักจัดการงานทั่วไป นายวรปรัชญ์ โพธิทัต นักพัฒนาการท่องเที่ยว นำพนักงานจ้าง/พนักงานจ้างเหมา สังกัดสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทันประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้ถึงสถานการณ์ การป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 และข้อกำหนด/มาตรการต่างๆของการใช้พื้นที่ตลาด ประชารัฐลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ เช่นการห้ามนำสินค้าผิดกฎหมายมาจำหน่ายเป็นต้น พร้อมทั้งให้บริการลงทะเบียนเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนโรคไวรัสโคโรนา 2019 และตรวจสอบความพร้อมจุดคัดกรองฯ ณ ตลาดประชารัฐลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ

2023-11-16
2023-11-15
2023-07-13
2023-07-13
2023-01-27
2022-12-05
2022-11-30
2022-11-30
2022-11-30
2022-11-29