องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้ถึงสถานการณ์ การป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 และข้อกำหนด/มาตรการต่างๆของการใช้พื้นที่ตลาด ประชารัฐลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ เช่นการห้ามนำสินค้าผิดกฎ


วันพุธ ที่ 12  พฤษภาคม  2564  เวลา  14.00 น. นายขนบ หวานเสร็จ               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นางสาวทัศนีญ์ ชมภูวิเศษ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน  นายธนสิทธิ์ พูลสาทรกูล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน  มอบหมายให้  นายราเชนทร์      สุขสบาย   หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน  นางสาวอ้อนจันทร์ คงศิลป์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  นางสาวสกุลตรา พุทธเสน  นักจัดการงานทั่วไป  นายวรปรัชญ์ โพธิทัต  นักพัฒนาการท่องเที่ยว  นายฐิติพรรณ  แก้วเกิด  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             นำพนักงานจ้าง/พนักงานจ้างเหมา สังกัดสำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้ถึงสถานการณ์ การป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019  และข้อกำหนด/มาตรการต่างๆของการใช้พื้นที่ตลาด   ประชารัฐลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ  เช่นการห้ามนำสินค้าผิดกฎหมายมาจำหน่ายเป็นต้น  และตรวจสอบความพร้อมจุดคัดกรองฯ ณ ตลาดประชารัฐลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ

2023-11-16
2023-11-15
2023-07-13
2023-07-13
2023-01-27
2022-12-05
2022-11-30
2022-11-30
2022-11-30
2022-11-29