องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
 


ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ณ ตลาดประชารัฐลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ


วันพฤหัสบดี  ที่ 6 พฤษภาคม  2564  เวลา  09.00 น. นายขนบ หวานเสร็จ นายก   องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน  นางสาวทัศนีญ์ ชมภูวิเศษ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นายธนสิทธิ์ พูลสาทรกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน  มอบหมายให้ นางสาวอ้อนจันทร์ คงศิลป์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน  นำพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  พนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ณ ตลาดประชารัฐลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ

2022-04-29
2022-03-23
2022-02-11
2022-02-04
2022-01-28
2022-01-25
2022-01-14
2022-01-12
2022-01-12
2022-01-11