องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th

 
 
 


ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ณ ตลาดประชารัฐลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ


วันพฤหัสบดี  ที่ 6 พฤษภาคม  2564  เวลา  09.00 น. นายขนบ หวานเสร็จ นายก   องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน  นางสาวทัศนีญ์ ชมภูวิเศษ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นายธนสิทธิ์ พูลสาทรกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน  มอบหมายให้ นางสาวอ้อนจันทร์ คงศิลป์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน  นำพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  พนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ณ ตลาดประชารัฐลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ

2023-11-16
2023-11-15
2023-07-13
2023-07-13
2023-01-27
2022-12-05
2022-11-30
2022-11-30
2022-11-30
2022-11-29