องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
 


มอบถุงยังชีพธารน้ำใจให้ กับราษฎรผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ 6


ในวันพุธ ที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายขนบ หวานเสร็จ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน  มอบหมายให้ น.ส.ทัศณีญ์ ชมภูวิเศษ                     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นายธนสิทธิ์ พูลสาทรกูล  รองปลัดองค์การบริหาร        ส่วนตำบลโนนทัน นายราเชนทร์ สุขสบาย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นายฐิติพรรณ แก้วเกิด เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มอบถุงยังชีพธารน้ำใจให้   กับราษฎรผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ 6  จำนวน 1 ครัวเรือน

2022-04-29
2022-03-23
2022-02-11
2022-02-04
2022-01-28
2022-01-25
2022-01-14
2022-01-12
2022-01-12
2022-01-11