องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th

 
 
 


มอบถุงยังชีพธารน้ำใจให้ กับราษฎรผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ 6


ในวันพุธ ที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายขนบ หวานเสร็จ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน  มอบหมายให้ น.ส.ทัศณีญ์ ชมภูวิเศษ                     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นายธนสิทธิ์ พูลสาทรกูล  รองปลัดองค์การบริหาร        ส่วนตำบลโนนทัน นายราเชนทร์ สุขสบาย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นายฐิติพรรณ แก้วเกิด เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มอบถุงยังชีพธารน้ำใจให้   กับราษฎรผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ 6  จำนวน 1 ครัวเรือน

2023-11-16
2023-11-15
2023-07-13
2023-07-13
2023-01-27
2022-12-05
2022-11-30
2022-11-30
2022-11-30
2022-11-29