องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
 


ในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคลนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมเกล้า น้อมกระหม่อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้


           ในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคลนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมเกล้า  น้อมกระหม่อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออัญเชิญพลานุภาพแห่ง   คุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลประทานพร     ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศ สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของเหล่าพสกนิกร ตราบกาลนานเทอญ
ด้วยเกล้า  ด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้า  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน  หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน  พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  พนักงานจ้างเหมาบริการ  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน  และพสกนิกรชาวตำบลโนนทันทุกหมู่เหล่า
 

2022-04-29
2022-03-23
2022-02-11
2022-02-04
2022-01-28
2022-01-25
2022-01-14
2022-01-12
2022-01-12
2022-01-11