องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
 


มอบถุงยังชีพธารน้ำใจให้กับราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัย ในพื้นที่ตำบลโนนทัน จำนวน 33 ราย


วันศุกร์ ที่ 30  เมษายน  2564  เวลาประมาณ 15.00น        นางศิวพร  ฉั่วสวัสดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นางชวนพิศ พีรวรสกุล     รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู  และนายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  มอบถุงยังชีพธารน้ำใจให้กับราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัย ในพื้นที่ตำบลโนนทัน  
จำนวน  33  ราย  
ในการนี้ นายขนบ  หวานเสร็จ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน  พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน  นายสุพรรณ  แก้ววิชัย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน  น.ส.ทัศณีญ์ ชมภูวิเศษ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน  หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน หัวหน้าส่วนราชการ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ประกอบการ  และราษฎรในพื้นที่ตำบลโนนทัน  ร่วมให้การต้อนรับ
 

2022-04-29
2022-03-23
2022-02-11
2022-02-04
2022-01-28
2022-01-25
2022-01-14
2022-01-12
2022-01-12
2022-01-11