องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
 


ดำเนินการจัดทำและส่งรายงานผลมาตรการ การให้บริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ซึ่งแหล่งท่องเที่ยว “พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี และสวนอุทยานไดโนเสาร์กลางแจ้งจังหวัดหนองบ


นายขนบ หวานเสร็จ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นางสาวทัศนีญ์ ชมภูวิเศษ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นายธนสิทธิ์ พูลสาทรกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นายราเชนทร์ สุขสบาย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน มอบหมายให้ นายวรปรัชญ์ โพธิทัต นักพัฒนาการท่องเที่ยว นำพนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ดำเนินการจัดทำและส่งรายงานผลมาตรการ การให้บริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ที่ต้องมีการดำเนินการทุกขั้นตอนตามมาตรฐานที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุขร่วมกันกำหนดไว้ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยว “พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี และสวนอุทยานไดโนเสาร์กลางแจ้งจังหวัดหนองบัวลำภู” ได้รับการรับรองว่าผ่าน “มาตรฐานการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย” (SHA)

2022-04-29
2022-03-23
2022-02-11
2022-02-04
2022-01-28
2022-01-25
2022-01-14
2022-01-12
2022-01-12
2022-01-11