องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonthan.go.th
 
 
 


มอบถุงยังชีพธารน้ำใจให้กับราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัย และสำรวจครัวเรือนที่ประสบภัยพิบัติวาตภัย


ในวันอังคาร ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๐น. นาย ประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายขนบ หวานเสร็จ นายกอบต.โนนทัน พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุพรรณ แก้ววิชัย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน น.ส.ทัศณีญ์ ชมภูวิเศษ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นายธนสิทธิ์ พูลสาทรกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นายราเชนทร์ สุขสบาย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน มอบถุงยังชีพธารน้ำใจให้กับราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัย และสำรวจครัวเรือนที่ประสบภัยพิบัติวาตภัย

2022-04-29
2022-03-23
2022-02-11
2022-02-04
2022-01-28
2022-01-25
2022-01-14
2022-01-12
2022-01-12
2022-01-11